นิทาน - สิงคโปร์ 2

posted on 15 Aug 2008 12:04 by chibinanno in tales

*** มาต่อค่ะ  ขอบคุณนะคะที่อยากอ่านต่อ (เพราะทิ้งเรื่องไว้นานมาก....สำนึกตัวอยู่ค่ะ)

 

 

     บาดังยืนยืดอกอยู่ข้างก้อนหิน  แล้วก้มตัวลงยกก้อนหินอย่างง่ายดายรวดเดียวก็สูงขึ้นเหนือศรีษะเหมือนยกหินก้อนเล็กๆ  บาดังเอามือยกหินแกว่งไปรอบๆ หลายครั้ง  แล้วก็โยนขึ้นลอยละลิ่วสูงกว่าศีรษะคนดูเสียอีก

     คนดูโห่ร้องเชียร์กันสนั่นหวั่นไหว

     แล้วบาดังก็เป็นฝ่ายชนะ  ได้เรือเจ็ดลำพร้อมด้วยข้าวของเงินทองเต็มลำ  แชมเปี้ยนฝ่ายแพ้คอตกออกแล่นเรือกลับบ้านตน

    

     เรื่องราวการกระทำอันลือเลื่องด้วยพลังแกร่งกล้าของบาดังขจรขจายไปถึงอาณาจักรเปลัค  รายาแห่งแคว้นเปลัคเป็นอนุชาของรายาแห่งแคว้นสิงคปุระ  ตกลงพระทัยจะส่งผู้ทรงพลังของพระองค์  ชื่อว่า เบนเดรัง มาท้าแชมเปี้ยนผู้ทรงพลังของพระเชษฐา  พร้อมด้วยอัครเสนาบดีถือสารมาถวายพระเชษฐาด้วย

     เมื่อคณะผู้ทรงพลังมาถึงเกาะสิงคปุระ  ตัวอัครเสนาบดี เบนเดรังและคณะทั้งหมดก็จัดขบวนแห่งดงามด้วยสีสัน  แห่แหนสารของรายาแห่งเปลัคมายังวัง  เพื่อถวายแก่รายาแห่งสิงคปุระ  ชั้นหัวหน้าก็นั่งหลังช้าง  ชั้นบริวารก็เดินเท้าไปข้างๆ ช้างพาหนะ

     อัครเสนาบดีโค้งกายลงต่ำเพื่อเป็นการเคารพ  และส่งสารถวายรายาแห้งสิงคปุระ  แล้วทูลว่า  " พระอนุชาทรงฝากความเคารพและระลึกถึงมาด้วย  ทั้งทรงขอให้จัดการแข่งขันระหว่างผู้ทรงพลังของเปลัคและของสิงคปุระ  หากบาดัง คนของพระองค์ชนะ  เจ้านายของหม่อมฉันจะยอมถวายคลังมหาสมบัติแด่พระองค์ "

     รายาแห่งแคว้นสิงคปุระทอดพระเนตรดูเบนเดรัง  ซึ่งตัวใหญ่กว่าบาดัง  ทั้งท่าทางก็ดูจะแข็งแรงกว่าไม่น้อย  "เราขอคิดดูก่อน "  รับสั่งว่าอย่างนั้น  "  แล้วตกลงว่าอย่างไรจะบอกท่านพรุ่งนี้ "

 

     ครู่ต่อมาก็รังสั่งให้หาบาดังมา  แล้วตรัสถามบาดังว่า  คิดว่าจะเอาชนะในการท้าแข่งครั้งนี้หรือไม่  บาดังทูลว่า  " พูดยาก "  แล้วก็ทูลแนะขึ้นว่า  " ควรรับสั่งให้จัดงานเลี้ยงคืนนี้  เพื่อหม่อมฉันจะได้ทดลองกำลังของเบนเดรังดู  ถ้าเขาแข็งแกร่งกว่าหม่อมฉัน  พระองค์ก็ทรงปฎิเสธไม่แข่งด้วย  และก็จะไม่มีฝ่ายใดเสียเกียรติ "

     รายาเห็นว่าข้อเสนอของบาดังน่าฟัง  คืนวันนั้นจึงจัดงานเลี้ยงใหญ่ให้แก่แขกเมือง  ทุกคนนั่งขัดสมาธิบนพื้น  ขณะที่กำลังกินเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานอยู่นั้น  บาดังก็เข้าไปนั่งใกล้เบนเดรัง 

     เบนเดรังเอาขาทับซ้อนลงบนขาของบาดัง  แล้วทิ้งน้ำหนักตัวลงไปสุดแรงเกิด  แต่บาดังก็ยกขาของเขา  งัดขาของเบนเดรังได้อย่างง่ายดาย  แล้วเอาขาของตนทับขาของเบนเดรังลงไปอย่างรวดเร็ว 

     เบนเดรังพยายามยกขาขึ้นอย่างสุดแรงก็ไม่สำเร็จ  การประลองกำลังลับๆ ของแชมเปี้ยนทั้งสองนี้ไม่มีใครทันสังเกต 

   

     เมื่อแขกเมืองกลับไปยังเรือของตนแล้ว  รายาก็ตรัสถามบาดังว่า  เขาคิดจะเอาอย่างไร  บาดังทูลตอบ  " ขอให้หม่อมฉันสู้กับเบนเดรังเถิด  หม่อมฉันแน่ใจว่าต้องชนะเบนเดรังเด็ดขาด "

     ในเวลาเดียวกันนี้เอง  เมื่อกลับไปถึงเรือ  เบนเดรังก็พูดกับอัครเสนาบดีว่า  " ช้าแต่ท่านอัครเสนาบดี  บาดังแข็งแรงมากเหลือเกิน  ถ้าเป็นไปได้ก็โปรดล้มเลิกการแข่งขันเสียเถิด  ข้าพเจ้าเกรงว่าบาดังจะต้องชนะข้าพเจ้าแน่นอน "

 

     เช้าวันรุ่งขึ้น  รายาเสด็จออกขุนนางในท้องพระโรง  อัครเสนาบดีของแคว้นเปลัครอเฝ้าอยู่แล้ว  รายากำลังจะกล่าวประกาศให้มีการแข่งขัน  ก็พอดีอัครเสนาบดีทูลขึ้นว่า

     " ข้าแต่รายา  หม่อมฉันไตร่ตรองดูแล้วเห็นว่า  ไม่เหมาะเสียแล้วที่จะมีการประลองฝืมือกันระหว่างเบนเดรังกับบาดัง  เพราะไม่ว่าฝ่ายไหนจะมีชัยชนะก็ตาม  ดูจะกลายเป็นว่าพระองค์กับพระอนุชาทรงท้าแข่งกันเอง  แล้วไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียพระเกียรติ "

     รายาทรงยิ้มเพราะทรงทราบว่า  ที่จริงนั้นอัครเสนาบดียอมรับแล้วว่า  บาดังเป็นฝ่ายทรงพลังยิ่งกว่า  จึงตรัสว่า  " ดีแล้ว  เมื่อท่านประสงค์อย่างนั้นก็ตามนั้นเถิด "

 

     คณะแขกผู้มาเยือนสิงคปุระก็กลับคืนแคว้นเปลัค  รายาแห่งแคว้นเปลัคก็มิได้ตรัสประการใดถึงเรื่องที่การแข่งขันไม่เกิดขึ้น  ทั้งนี้เพราะอัครเสนาบดีได้มอบสารอันแสดงไมตรีอันดียิ่งจากพระเชษฐาคือรายาแห่งสิงคปุระมาถวาย

 

     จากนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าท้าบาดังอีกเลย  ประชาชนทุกหนทุกแห่ง  ไม่ว่าในแดนใกล้หรือแดนไกลต่างยอมรับว่า  ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั้นไม่มีใครอื่นนอกจากบาดัง  ชายที่เคยเป็นทาสจากเกาะเล็กๆ นามว่า สิงคปุระ

 

เครดิต นิทานพื้นเมืองเอเชีย

ผู้เล่า  ไวโอเล็ค  วิลกินส์

ผู้เขียนภาพประกอบ  ยอร์จ  ปอล 

 

*** เย็นนี้อาจมาต่ออีกเรื่องค่ะ  นั่งกินไก่ไหว้ก่อน ***

Comment

Comment:

Tweet

big smile

#1 By C-C on 2008-08-15 13:23